Styret

Styret består av disse personene i 2019:

  • Eilif Jørgensen (Leder)
  • Frode Winger (Nestleder
  • Boyd Hay (kasserer)
  • Odd Krane (styremedlem)
  • Geir Henriksen (styremedlem)
  • Laila Elin Ratama Berg(vara)