Styret

Styret består av disse personene i 2017:

  • Frode Winger (leder)
  • Eilif Jørgensen (nestleder)
  • Boyd Hay (kasserer)
  • Odd Krane (styremedlem)
  • Espen Haugen (styremedlem)
  • Kay Larsen (vara)
  • Ingvil Valberg (vara)

Tilknyttet styret:

  • Jann Harald Engstad (arrangementsrådgiver)
  • Ingvil Valberg (webansvarlig)