Medlemskontingent 2018

Har du betalt medlemsavgiften? Om ikke, Setter vi pris på om du gjør det..

Vh Leder