Medlemskontingent 2017 

Har du betalt medlemsavgiften? Om ikke, Setter vi pris på om du gjør det.. 

Vh Leder